כללי:

אתר זה שייך לשטרן אנד קו תכשיטים ח.פ. 031580038, האתר מופעל ומנוהל על ידה. תקנון זה נועד להסדיר את תנאי השימוש באתר.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר יחיד מטעמי נוחות, אך מתייחסים הן לנשים והן לגברים. תנאי השימוש חלים על כל צפיה/ רכישה/ שימוש באתר. לאור האמור, המשתמש באתר יוכל לעשות שימוש באתר רק במידה וקרא את תנאי השימוש ונתן הסכמתו להם.

תנאי השימוש אשר יוצגו להלן חלים על כל שימוש ו/או רכישה שיעשו באתר, ומהווים את הבסיס המשפטי לדין ודברים בין המשתמש לאתר. מעצם הגלישה או השימוש באתר המשתמש מאשר כי הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש במלואם, ומתחייב כי לא תהיה לו או לאיש מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד שטרן אנד קו.

שטרן אנד קו שומרת לעצמה את הזכות לשינוי תנאי השימוש בתקנון, וזאת על פי שיקול דעתה וללא התראה מראש, לרבות שינוי במחירי המוצרים, במבצעים ובהטבות.

כותרות התקנון אינן מחייבות והן נועדו לשם נוחות המשתמש.

שטרן אנד קו שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או את תנאי השימוש באתר המוצגים בתקנון זה.

תנאי שימוש באתר:

רשאי לעשות שימוש באתר, ובכלל זה ביצוע רכישות באתר, אדם בגיר בן 18 ומעלה, או חברה המאוגדת כדין אשר הינם בעלי הרשאה חוקית וכשירים משפטית על פי כל דין, וברשותם כרטיס אשראי תקף ביום ביצוע הרכישה ואשר הינם בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת וכתובתם (כתובת למשלוח המוצרים) הינה בישראל ונמצאת במפת החלוקה של רשות הדואר.

המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע באתר שימוש לצורך מטרה בלתי חוקית, ומסכים בזאת שלא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי שטרן אנד קו ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו בעת השימוש באתר.

רכישת מוצרים באתר:

בעת רכישה באתר המשתמש יידרש להזין את פרטיו האישיים ובכלל זה, שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח ופרטים אודות אמצעי התשלום (פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של שטרן אנד קו). לאור זאת, המשתמש מתחייב כי פרטיו האישיים כפי שיוזנו על ידיו הינם נכונים ומדויקים ונמסרו בהסכמתו.

המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך שמסירת פרטים שגויים במודע מהווה עבירה פלילית וכי במקרה שכזה, שמורה לשטרן אנד קו הזכות לפעול נגדו באמצעים משפטיים. כמו כן המשתמש מאשר כי הוא מודע לכך שבמידה ויימסרו על ידיו פרטים שגויים, הדבר עלול לפגום ו/או לעכב את השלמת הרכישה באתר.

רכישת המוצרים תעשה באמצעות כרטיס אשראי/ חשבון פייפאל או באמצעות אפליקציית תשלום בנייד (ביט, פיי בוקס וכדומה) . לאור זאת המשתמש מצהיר כי אמצעי התשלום: כרטיס האשראי/ חשבון הפייפאל / אפליקציית תשלום בנייד (הינם בבעלותו וכי הוא מורשה על פי כל דין לבצע את הרכישה.

עם ביצוע ההזמנה, שטרן אנד קו תהיה רשאית לשלוח אל המשתמש עדכונים אודות ההזמנה באמצעות מסרונים או הודעות בדואר האלקטרוני.

המוצרים:
המוצרים שלנו עוברים תהליך בקרה קפדני טרם שליחתם. עם זאת, במידה ונתקבל מוצר שאינו תקין, או אינו תואם את ההזמנה (למשל צבע או מידה), המשתמש יהיה רשאי להחליף את המוצר או לקבל זיכוי מלא עבורו ולא יחויב בדמי משלוח, וזאת תוך 14 יום מתאריך קבלת המוצר.

במידה והמוצר שהוזמן אזל מהמלאי הקיים, תינתן למשתמש אפשרות לרכוש מוצר חלופי או לבטל את הזמנתו ולקבל זיכוי כספי בסכום אותו שילם.

מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר הינם בשקלים וכוללים מע”מ. מחירי המוצרים אינם כוללים עלויות משלוח.

במצב בו מתקיימים מספר מבצעים באתר, לא יינתן כפל הנחות/ הטבות על רכישת המוצרים, אלא אם צוין אחרת.

התמונות המופיעות באתר הן לצורך המחשה בלבד.

שטרן אנד קו שומרת לעצמה את הזכות להפסקת ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן  שירות כלשהו על ידה וזאת על פי שיקול דעתה וללא התראה מראש.ביטול עסקה, החלפה והחזרה של מוצרים:

ניתן לקבל זיכוי כספי מלא למעט דמי המשלוח בעלות של 19 ש”ח), או להחליף פריט שנרכש באתר בתוך 14 יום מהיום שהגיע לידי הקונה, בתנאי שלא נעשה בו שימוש, לא הוסרה התווית שעליו, והוא הוחזר באריזתו המקורית בצירוף טופס החזרה.
בהתאם לחוק הגנת הצרכן, החזר כספי יינתן עד 48 שעות מקבלת המוצר לידנו. ההחזר הכספי יינתן לאמצעי התשלום שאיתו בוצעה הרכישה וזאת עד שבועיים מרגע רכישת המוצר.
בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ההחזר יינתן בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם, ובנוסף במידה וחברה האשראי תחייב בדמי ביטול, דמי הביטול יושתו על הלקוח.
אנו עושים את מרב המאמצים והבדיקות על מנת לייצר את התכשיטים בשלמותם. עם זאת אנו מבינים כי יכול להיווצר מצב שבו יישלח מוצר שנפל בו פגם בייצור. במקרה זה, יישלח הלקוח את המוצר בדואר רשום, לכתובתנו: שטרן אנד קו, משק 8 ,שדה אליעזר, מיקוד 1220500
הזיכוי יתבצע לאחר קבלת המשלוח ובדיקתו על ידי עובדי שטרן אנד קו.
בכל מקרה המשלוח החוזר יישלח רק באמצעות דואר רשום.

אין החלפה על:

  • עגילים צמודים.
  • תכשיטים שנרכשו ב”SALE”
  • תכשיטים שהוזמנו בהזמנה מיוחדת.

שטרן אנד קו שומרת לעצמה את הזכות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה,
במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יפגעו במכירת המוצרים או באספקתם באופן מלא או באופן חלקי, במקרה שכזה העסקה תבוטל ללא גביית דמי ביטול.

6.6 החברה משתמשת ב- cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד – “העוגיות”), ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן שלך כך שהוא יקבל או ידחה “עוגיות”, או שהוא יודיע לך כאשר “עוגיות” נשלחות אליך. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, בדוק בתפריט “עזרה” בדפדפן שלך כיצד לבצע את ההתאמות הנ”ל.

קניין רוחני:

הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר, לרבות עיצוב, תוכנות, יישומים, קבצים גרפים, תמונות, עיצוב ודגמי המוצרים, קוד המחשב, סימן המסחר, ותכנים וחומרים נוספים הינם של שטרן אנד קו בלבד. לאור זאת, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר לאחר, לשדר או להציג תכנים אלו ולעשות כל שימוש בתכני האתר אלא לשם המטרה שלשמה פורסמו תכנים אלו. בכל שימוש אחר בתכני האתר יש צורך בהסכמה מפורשת בכתב ומראש משטרן אנד קו.

דין ושיפוט:

תנאי השימוש באתר כפי שהוצגו לעיל, הינם בהתאם לחוקי ודיני מדינת ישראל. בכל הנוגע לפרשנותם של תנאים אלו ובהקשר לכל סכסוך או שאלה משפטית הנוגעים לאתר זה ולתנאי השימוש בו, הערכאה השיפוטית המוסמכת תהיה בקריית שמונה.